PRIVAATSUSPOLIITIKA
 

Klient annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

Teenusepakkuja teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Kliendile teenuse pakkumiseks.

Vajalikud andmed:

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

  • aadress;

  • teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

  • klienditoe andmed.


Teenusepakkuja säilitab Kliendi  poolt sisestatud kontaktandmed ja info. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Isikuandmed, mis on vajalikud Teenuse Kliendile saatmiseks.
Teenusepakkuja võib kasutada Kliendi isikuandmeid Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-posti teel üksnes juhul, kui Klient on andnud selleks oma nõusoleku.

Leivi Konsing on isikuandmete vastutav töötleja. Kontakt e-mail: leivi@konsing.eu ja telefon +372 56563696.

 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda klinditoe vahendusel.

 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel. E-post on leivi@konsing.eu.

 

Säilitamine

Veebilehe sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. 

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 

Otseturustusteated

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

TELLIMUSTE MEELESPEA
 

Hea klient, palun kinnita kavand ja disain 5 tööpäeva enne tarnetähtaega, muidu lükkub tarnetähtaeg edasi. 

Palun kontrollige kinnitamisel olev kavand ja disain omalt poolt TÄHELEPANELIKULT üle. Kui kavandile on jäänud viga, siis peale kinnitust, kinnitate ka selle vea.

Peale kauba/ teenuse üleandmist on 3 tööpäeva aega pretensioonide esitamiseks. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Ekraanivärvid ei vasta trükkimisel värvitooni 100% tulemusest.  Ekraani värvid on RGB ja trükkimisel on värvid CMYK või spot. Nende värvide haldamine on tähtis ja vajab omavahelist tõlgendamist. Tõlgendamiseks on olemas erinevad värvisüsteemid ja standardid.